Releasefest med Worldfavor på MoMuMat

Read Me Leave comment

Intervju med Långholmens Wärdshus

En 5-minuters intervju med Miljögruppen på Långholmens Wärdshus Varför valde ni att gå med i Hållbara Restauranger? Vi har ett etablerat miljöarbete sedan länge och är Svanenmärkta. Däremot är vi inte så bra på att berätta om allt vi gör. Vi vill också få inspiration och verktyg att jobba med vissa viktiga frågor. Vilka utmaningar ser ni inom restaurangbranschen när det gäller att jobba med hållbarhet? […]

Read Me Leave comment

Releasefest Worldfavor 7 december

Läs hela pressmeddelandet här.

Read Me Leave comment