Bli medlem

Vill du vara med och förändra restaurangbranschen
till en mer hållbar näring och samtidigt öka
kundnöjdheten och restaurangens lönsamhet?

Som medlem i nätverket får du:

Verktygslåda kring hållbarhet — Initial statusanalys — Fyra workshops 

 En egen coach — Nätverksträffar 

kontakta julia.senninger@uandwe.se

 

cropped-Mail-logo.png

 

Som medlem i nätverket åtar ni er att:

Öppet redovisa sin hållbarhetsstatus utifrån projektets fem områden på hemsida och på restaurang.
Ha en aktuell och öppen aktivitetsplan för förbättringar utifrån projektets fem områden.
Säkerställa att personalen är kunnig och informerad kring relevanta hållbarhetsfrågor.
Genomföra minst en kommunikationsaktivitet gentemot gäst per år.