Kalendarium

Nätverksträffar i Göteborg

2017

22 augusti 14:00 – Besök hos Kajodlingen och Posthotellets takodling.

Nätverksträffar i oktober och november planeras för tillfället.

Kontakta: annika.kallvik@kom.goteborg.se för mer information


Nätverksträffar i Stockholm

hösten 2017

25 september – Matsvinn försvinn! Ihop med Karma hos Junibacken

Kontakta: julia.senninger@uandwe.se för mer information


 Workshops i Malmö

Startar under hösten 2017

Kontakta: emma.borjesson@malmo.se för mer information


 Workshops i Stockholm

10 oktober

Vad är en hållbar restaurang?
Bakgrund & Hjälpmedel

24 oktober

Mat, miljö och klimat & Tillgänglighet

14 november

Ekonomi, Nudging & Märkningar

16 januari

Kommunikation & kompetens

alltid kl 14-17

Kontakta: julia.senninger@uandwe.se för mer information.


Workshops i Göteborg

Startar januari/februari 2018

Kontakta: annika.kallvik@kom.goteborg.se för mer information