Fler restauranger våren 2017!

Fler restauranger våren 2017!

Vi öppnar nu för nya restauranger att gå med i nätverket i Stockholm!

Gapet mellan vad restaurangerna kommunicerar och hur gästen vill få information har varit utgångspunkten i arbetet inom nätverket Hållbara Restauranger. Vi söker nu restauratörer och restauranger som vill vara med och förändra restaurangbranschen till en mer hållbar näring, samtidigt som kunderna blir nöjdare och verksamheten mer lönsam! Vi finns i Stockholm och Göteborg och med start i Malmö under 2017.

Hållbara Restauranger bygger på en blandning av workshops, coachtillfällen, nätverksträffar med alla restauranger i Stockholm, en initial statusanalys samt visualiserad hållbarhet i WorldFavors onlineverktyg.

För mer information kontakta oss!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *