Hotell Kristina ny medlem i Stockholm

Hotell Kristina ny medlem i Stockholm

Hotell Kristina har blivit medlemmar i nätverket. Vi har intervjuat köksmästaren Tobias Strömberg om deras hållbarhetsarbete, vad han ser för utmaningar i framtiden och hur han hoppas branschen kommer att utvecklas.

Varför valde ni att gå med i Nätverket Hållbara Restauranger?

På Hotell Kristina är ett av ledorden ”hållbarhet” och vi tycker det är viktigt att aktivt arbeta med ämnet på flera olika sätt. Vi är SVANEN-märkta och har även dubbla KRAV-märken. Idag är 68 % av det du äter hos oss ekologiskt och vi är stolta över att vara vinnare i Eko-utmaningen 2018 här i Sigtuna. Trots att vi har kommit långt finns det fortfarande områden vi behöver utveckla och bli ännu bättre på. Vi hoppas genom medverkan i Hållbara Restauranger få mer inspiration och kunskap som vi kan applicera i vår verksamhet. Likväl vill vi dela med oss av våra erfarenheter till andra.

Vilka utmaningar ser ni inom restaurangbranschen när det gäller att jobba med hållbarhet?

Utmaningen är att det finns så mycket man kan, vill och borde göra hållbarhetsmässigt. Däremot är det svårt att skapa förändring över en dag även om vi gärna önskar att så var fallet.

Att få verksamheter att köpa in ekologiska råvaror till en högre kostnad framför de som inte är producerade utefter dessa krav, är svårt. Likväl är det lätt att ta till sophinken när det finns överblivna rester. Här behöver branschen implementera en grundtanke i att nästintill alla råvaror går att ta tillvara på och återvinnas till nya rätter. Genom en dos kreativitet och förutsägbarhet kan matsvinnet kraftigt minimeras.

Kunskap behöver spridas inom branschen men även till samhället så det finns en förståelse till varför restaurangen ska välja att vara hållbar, samt varför kunden ska välja att gå till just denna.

Hur skulle ni vilja se utvecklingen av restaurangnäringen?

Att branschen börjar jobba tillsammans med de här frågorna och förstår vikten av att vara hållbara. Detta kan vi uppnå genom ökad kunskapsspridning och givmildhet restaurangerna emellan. Inom hållbarhetsfrågor går det inte att arbeta ensam, vi behöver jobba tillsammans för att kunna göra skillnad på riktigt och sätta press på kunder och leverantörer. Vi har bara en planet!

Köksmästare Tobias Stömberg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *