Intervju med Långholmens Wärdshus

Intervju med Långholmens Wärdshus

En 5-minuters intervju med Miljögruppen på Långholmens Wärdshus

Varför valde ni att gå med i Hållbara Restauranger?

Vi har ett etablerat miljöarbete sedan länge och är Svanenmärkta. Däremot är vi inte så bra på att berätta om allt vi gör. Vi vill också få inspiration och verktyg att jobba med vissa viktiga frågor.

Vilka utmaningar ser ni inom restaurangbranschen när det gäller att jobba med hållbarhet?

Det finns många olika märkningar som man ska känna till och veta vad de innebär, vilka gör verkligen skillnad? Sen vill vi ju kunna öka andelen grönt/vegetariskt men också minska matsvinnet. Det är en utmaning att kunna skapa förändring i beteenden och konsumtion.

Hur skulle ni vilja se utvecklingen av restaurangnäringen?

Att göra medvetna val är något som vi ser mer och mer, hos både företag och privatpersoner. Vi måste möta den efterfrågan från våra gäster och vara transparenta och tydliga i vår kommunikation. Vi måste också bli bättre på att ha en ständigt pågående dialog med våra leverantörer och ställa krav på att råvaror etc. är hållbara.

 

Miljögruppen består av Lisa Guldvarg, Sofia Fröberg och Madeleine Fall.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *