Kött, KRAV och antibiotika i Göteborg

Kött, KRAV och antibiotika i Göteborg

 

 

 

 

 

 

Dagens nätverksträff i Göteborg sker i Ekocentrums lokaler som i sig själva uppmuntrar diskussioner om hållbarhet, och det gör även dagens talare: Anna Wahlberg från WWF, Josefine Larsson från KRAV och bitr. smittskyddsläkare Peter Ulleryd. Nätverksträffens tema är djuromsorg och antibiotikaanvändning och går från stort till smått. Anna Wahlberg inleder med det stora perspektivet och pratar om köttkonsumtion. Konsumtionen har ökat, och siffrorna visar tydligt hur vi lever över våra tillgångar. Presentationen heter “Köttet och planeten – mindre men bättre kött” och Anna presenterar en vision där vi inte behöver sluta att äta kött, men där vi istället behöver vara noga med vilket kött vi väljer att konsumera. Hon jämför det med att gå och rösta; genom vår konsumtion visar vi vad vi vill ha. WWF har i många år presenterat sin Köttguide för att hjälpa konsumenter att välja kött. Högst betyg får naturbetat nötkött eftersom naturbetning hjälper till att hålla landskapen öppna, vilket i sin tur bidrar till biologisk mångfald.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa talare, Josefine Larsson från KRAV, fortsatte på temat hur man kan välja sitt kött med omsorg. KRAV grundas på märkningen EU-ekologiskt, men tar större hänsyn till djurens välbefinnande. För restauranger är KRAV-märkningen ett sätt att visa upp att man har gjort ett aktivt val som man är stolt över. Det visar även att man är medveten om att man som inköpare har makt över utbudet och kan påverka leverantörerna och producenterna.

Från stort till smått fördes diskussionen vidare till antibiotika. Ett av framtidens stora problem är multiresistenta bakterier. Om bakterier blir resistenta mot antibiotika betyder det att sjukdomar som vi har blivit vana vid att bota kan bli livshotande. Kopplingen till mat kan tyckas oklar, men eftersom stora mängder antibiotika används i djuruppfödning får vi i oss multiresistenta bakterier genom födan. Biträdande smittskyddsläkare Peter Ulleryd berättade allvarligt att patienter idag dör som man för 10 till 15 år sedan kunde rädda eftersom antibiotikan har förlorat sin verkan mot vissa bakterier.

 

Nätverksträffarnas syfte är att sprida kunskap, tips och entusiasm inom branschen. Diskussionerna under den här träffen visar att det finns ett behov och intresse av fakta om vitt skilda ämnen. Vad skulle du vilja veta mer om?

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *