Malmö Opera ser samarbete som grunden i ett lyckat hållbarhetsarbete

Malmö Opera ser samarbete som grunden i ett lyckat hållbarhetsarbete

Åsa Hansen, arrangemangschef på Malmö Opera tycker det är roligt att vara med från start när Hållbara Restauranger drar igång i Malmö.

Nedan finns Åsa Hansens svar på tre korta frågor om hållbarhet.

Varför valde ni att gå med i Hållbara Restauranger?

På Malmö Opera är det viktigt för oss att jobba med hållbarhet inom alla områden. Det känns jättekul att vara med redan från början när Hållbara Restauranger startar upp i Malmö. För oss är det ett självklart val att ta professionell hjälp för att jobba i rätt riktning mot en hållbar utveckling.

Vilka utmaningar ser ni inom restaurangbranschen när det kommer till hållbarhet?

Att nå hela vägen inom alla områden. Redan idag jobbar vi målmedvetet för hållbarhet, men det finns mycket kvar att utveckla. Vi vill bli 100 % hållbara här och nu, men inom vissa områden behövs en långsiktig plan. Det gäller att hitta ett bra samarbete med våra leverantörer så att vi alla arbetar mot samma mål. Viktigast av allt är att våra gäster är nöjda och att vi också lyckas kommunicera även till dem hur vi på Malmö Opera jobbar med hållbarhet.

Hur skulle ni vilja se utvecklingen av restaurangnäringen?

Vår känsla är att både gäster, leverantörer och krögare ställer ökade krav på ett hållbart förhållningssätt. Alla måste vara med på tåget. Tillsammans kan vi se till att utvecklingen går i rätt riktning! Om vi alla hjälps åt att ställa höga krav för att värna om vår framtid, kommer vi att lyckas. Jag är övertygad om att det här nätverket kommer att vara ännu större inom ett par år, när de flesta restaurangerna ser hållbarhet som ett självklara valet.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *