På Mando Steakhouse vill man bli bättre och nå längre!

På Mando Steakhouse vill man bli bättre och nå längre!

John Visser berättar om vad som driver Mando Steakhouse mot hållbarhet

 

Varför valde ni att gå med i Hållbara Restauranger?

Miljö och rekofrågor är något vi jobbat med länge, från början lite omedvetet och kanske inte så organiserat. I detta forum känner vi att vi kan bli ännu bättre och nå ännu längre. Vi tänker också att detta är ett ämne som alla restauranger kan sluta upp kring för utbyte av idéer, kunskap och erfarenheter

Vilka utmaningar ser ni inom restaurangbranschen när det gäller att jobba med hållbarhet?

Den absolut största utmaningen är att fler ska förstå hållbarhetstänket och vidare ska ha råd att oftare gå på restaurang. Här kommer statens satsningar in. En enkel lösning tror jag är att ta 10% av arbetsgivaravgifterna och flytta till nettolönen. Detta skapar fler arbetstillfällen och ger samtidigt större skatteintäkter från Sveriges mest växande bransch. Samtidig som folk skulle få det ekonomiskt lättare att göra bra miljöval.

Hur skulle ni vilja se utvecklingen av restaurangnäringen?

Jag vill tro att om restauranger jobbar med dessa frågor så kommer leverantörer och producenter också leverera mer hållbart. Tror även att de restauranger som inte jobbar med dessa frågor kommer få det svårt framöver.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *