Rosendals Trädgård ny medlem i Stockholm

Rosendals Trädgård ny medlem i Stockholm

Varför valde ni att gå med i Nätverket Hållbara Restauranger?

Som en del av nätverket KDI, Kungliga Djurgårdens Intressenter arbetar vi aktivt för att göra en markant hållbarhetsförflyttning för hela Djurgården. Här spelar såklart maten och drycken en viktig roll. Rosendals Trädgårdskafé har länge varit KRAV- certifierat och vi arbetar med en en hög andel ekologiska råvaror – över 80%. Våra biodynamiska grönsaksodlingar är KRAV- OCH Demeter-certifierade och vi har ett cirkulärt system där matrester från kök och gäster komposteras för att bli näring till kommande års grödor. Vi arbetar ständigt för att utveckla och förbättra våra rutiner för ta tillvara på resurser. Genom Hållbara Restauranger kan vi på Djurgården utbyta kunskap och samarbeta för att ytterligare utvecklas – tillsammans kan vi åstadkomma så mycket mer.

Vilka utmaningar ser ni inom restaurangbranschen när det gäller att jobba med hållbarhet?

Medvetenheten om sambandet mellan maten vi äter och miljöpåverkan har ökat betydligt. Vi står inför stora globala utmaningar där vi måste hitta nya vägar och forma en matkultur som har både hälsa och miljö i åtanke. Det handlar om att bryta gamla vanor, implementera metoder och skapa system där vi tar bättre tar tillvara på råvaror och hushåller med resurser. Matsvinnet är en konkret utmaning som vi akut måste adressera – det handlar både om vad vi väljer att laga, hur vi gör det och hur våra leverantörer arbetar.

Socialt behöver vi arbeta aktivt med ett hållbart ledarskap för att skapa en sund långsiktighet i branschen för oss att arbeta inom, såväl som att vara en attraktiv bransch att komma in i, med ambitionen att bli kvar. Vi behöver se till att vara riktigt bra arbetsplatser med sunda värderingar.

Hur skulle ni vilja se utvecklingen av restaurangnäringen?

Att man genom ökad kunskap kan driva utvecklingen för en matkultur som både ser till hälsa och miljön. Medvetenheten har ökat överlag men vi måste omsätta tankar i handling, arbeta långsiktigt för att inte tära på våra resurser och se maten i en större kontext. För utveckling krävs kreativitet, en resurs som absolut finns inom restaurangnäringen.

Kommunikations- & programansvarig Victoria Lagne

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *