Vasamuseet Restaurang: hållbarhet i en internationell miljö

Vasamuseet Restaurang: hållbarhet i en internationell miljö

Johanna Thon berättar om vad som driver Vasamuseets Restaurang mot hållbarhet

 

Varför valde ni att gå med i Hållbara Restauranger?

Vi önskar få verktyg att fortsätta vår utveckling av restaurangen åt det hållbara hållet.

Vilka utmaningar ser ni inom restaurangbranschen när det gäller att jobba med hållbarhet?

Alltid en resultatpåverkan och att vi har väldigt många anställda, många nationaliteter och svårt att få alla att jobba åt samma håll. Vi lever i en snabb och effektiv värld där extra arbete och reflektion inte alltid får plats.

Hur skulle ni vilja se utvecklingen av restaurangnäringen?

Stor fråga!!! Vi jobbar globalt på Vasamuseets Restaurang, gästerna kommer ’world wide’ och det viktigaste är att få våra gäster med på samma resa som vi vill, att vi kan inspirera våra gäster att börja med egna initiativ av hållbart arbete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *