Manifest Hållbara Restauranger

Deltagarna i Hållbara Restauranger står för en…

  • INSIKT om att hållbarhet och transparens är prioriterade frågor för restaurangbranschen

 

  • VILJA att utveckla sin kompetens och driva hållbarhetsfrågor systematiskt

 

  • BESLUTSAMHET att driva på och få igång dialogen kring hållbarhetsfrågor med sina gäster och leverantörer