Ett smakprov på Hållbara Restauranger

Ett smakprov på Hållbara Restauranger

Ett smakprov på vad medlemmar i Hållbara Restaurangers nätverk får ta del av.

Workshop Göteborg

Under våren höll två av våra coacher en workshop med restaurangpersonalen på GöteborgsOperan. Deltagarna fick klimatberäkna olika recept med en efterföljande diskussion kring olika råvarors klimatpåverkan och hur de nya insikterna skulle kunna användas i den dagliga verksamheten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *