Ursprungsmärkning av kött – inte enda frågan kopplat till hållbarhet på restaurang

Ursprungsmärkning av kött – inte enda frågan kopplat till hållbarhet på restaurang

2016-02-29

 

I gårdagens Expressen skriver Per Bolund och Sven-Erik Bucht att de vill se en ursprungsmärkning för kött på restaurang. Bra förslag, men det behövs mer än så för att göra restaurangbranschen mer hållbar. Nu är det dags för restaurangbranschen att ta ansvar och arbeta aktivt med alla hållbarhetsfrågor – som gäst ska du veta vad restaurangerna serverar och under vilka förhållanden maten har producerats.

Idag frågar nästan ingen om miljö och sociala frågor på restaurangen. Ändå visar den Novusundersökning vi genomfört att människor faktiskt vill ha information kring hur restaurangerna jobbar med frågor kring miljö och socialt ansvar. Men man vill i första hand få den i skriftlig form – 75 procent av de tillfrågade vill ha skriftlig information på restaurangen. Bara 5 procent vill få informationen i muntlig form.

Vi är många som äter ute på restaurang och genom vad vi äter påverkar vi vår omgivning. När vi går på restaurang vet vi faktiskt oftast inte vad vi får i oss. Väldigt få av oss som lusläser förpackningstexter i butik, följer fisklistor och köper ekologiskt agerar på samma sätt när vi går på restaurang. Vi vet inte om fläskköttet kommer från ett land där man fixerar suggorna, om oljan som används för att fritera är ocertifierad palmolja som bidrar till avskogningen eller om kaffet kommer från odlingar där man besprutar med bekämpningsmedel som är förbjudna i EU. Vi vet oftast inte heller om de som jobbar på restaurangen har en vettig lön och anständiga villkor. Så vill vi ju inte ha det?

Vi har tagit ett initiativ som adresserar dessa frågor – vi kallar det Hållbara Restauranger. Ett samarbete mellan framkantiga restauratörer, leverantörer och organisationer som vill påverka restaurangbranschen att jobba mer hållbart och kommunicera sitt arbete öppet och transparent. Att äta på restaurang ska lämna en god eftersmak både i munnen och i hjärtat!

Hållbara Restauranger är inte en ny märkning eller ett pris man vinner, utan en process med slutmål som man kanske aldrig når. Deltagarna i Hållbara Restauranger står för en…

  • insikt om att hållbarhet och transparens är prioriterade frågor för restaurangbranschen
  • vilja att utveckla sin kompetens och driva hållbarhetsfrågor systematiskt
  • beslutsamhet att driva på och få igång dialogen kring hållbarhetsfrågor med sina gäster och leverantörer

Under två års tid har vi jobbat med konceptet och vi har nu en verktygslåda med praktisk hjälp för restauranger, en nulägesanalys som kommer att ligga öppet och transparent, kompetensuppbyggnad genom workshops och coachning och, sist men inte minst, att kommunicera med gästerna på restauranger. Vi välkomnar regeringens vilja att driva frågan och ser fram emot andra åtgärder som gör det lätt att som konsument bidra till en positiv utveckling.

Jens Johansson och Ellinor Eke, partners och delägare i U&We, konsulter inom hållbar affärsutveckling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *