“Vote with your fork”

“Vote with your fork”

Läser Helena Wistrands summering av Global Gastronomy Day, som arrangerades den 5 september på Fotografiska av White guide, och gläds över att det man pratat om går väl i linje med det vi gör inom Hållbara Restauranger.

”Kunskap och samarbeten är nyckeln”Inom Hållbara Restauranger har vi utvecklat ett program med fyra workshops där restauratörerna får ny kunskap eller kunskap i ny tappning. Dessutom inleds utbyten mellan restaurangerna och samarbeten med de leverantörer och partners som medverkar.Eko räcker inteHelena Wistrand på KRAV skriver att hela cirkeln med socialt ansvar, schysta förpackningar och klimatåtgärder för energianvändning måste tas med. Inom Hållbara Restauranger arbetar vi med fem fokusområden – Mat, Miljö & klimat, Reko, Ekonomi och Kommunikation – och entusiasmerar restauratörerna att börja där de har sin passion.Hypertransparens…var ett ord som återkom. Främst i sammanhanget att vara öppen gentemot gästerna. Detta är något vi jobbar med inom programmet och alla medverkande åtar sig att:

  • Öppet redovisa sin hållbarhetsstatus utifrån projektets fem områden på hemsida och på restaurang.
  • Ha en aktuell och öppen aktivitetsplan för förbättringar utifrån projektets fem områden.
  • Säkerställa att personalen är kunnig och informerad kring relevanta hållbarhetsfrågor.
  • Genomföra minst en kommunikationsaktivitet gentemot gäst per år.

Kommunicera dina mervärden

Enligt den Novus-undersökning vi gjort sa gästerna att de vill veta mer om maten och vad restaurangen gör, helst via kommunikation på hemsida, menyer och i restaurangen. På Global Gastronomy Day framhölls vikten av att kommunicera sina mervärden och de viktigaste mervärdena var KRAV-märkt, svenskt, hälsosamt och inget matsvinn!

Krogarna måste med

Vår önskan är att fler restauranger ska hitta till programmet som redan i höst drar igång ett tredje program i Stockholm och inom en nära framtid även drar igång i Skåne med Malmö som bas. Att få med krogarna på hållbarhetståget är helt avgörande, skriver Helena, eftersom både industri och konsument följer kockens handlingar som trendsättare. För att gå från push till pull behövs gäster som visar vad de vill genom att ställa frågor och med gaffeln rösta för vilket utbud man vill ha. Med verktyget Wordfavor hoppas vi nå ut till konsumenterna så att de kan puffa för bra restauranger och hjälpa dem att bli bättre.

Jag hoppas att Per Schlingmans spaning blir sanning – “Food is the new frontrunner in the world”.

Ellinor Eke, initiativtagare till Hållbara Restauranger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *