#vågafråga

Kampanj

Hållbara Restauranger är ett nätverk av restauranger som vill skapa en mer hållbar restaurangnäring. I september lanserade vi kampanjen #vågafråga för att skapa engagemang för hållbarhetsfrågan på restauranger och visa upp vårt nätverk för konsumenter! För visst vill vi alla ha engagerade besökare?!

Medlemmarna i Hållbara Restauranger nätverket skiljer sig från mängden och vill uppmuntra besökare att börja ställa frågor om hållbarhet när de är ute och äter. Under taggen #vågafråga sprider vi kampanjen och varje månad under hösten kommer ha ett eget hållbarhetstema.

I september körde vi igång!

I september körde vi igång med kampanjen och det första temat: eko. Vi kommer sprida tre olika frågor varje månaden och vill uppmana besökare att #vågafråga innan och under sina restaurangbesök. Medlemmarna i nätverket kommer också vara med och visa hur de jobbar under samma hashtag. I september lanserade dessutom Organic Sweden, Ekologiska Lantbrukarna, KRAV och Sveriges konsumenter en kampanj för ekologiska livsmedel i Sverige under namnet EKO-september. Vill du veta mer om deras kampanj finns information på deras hemsida: https://heltenkelteko.se/

Oktober: Klimat

Oktobermånads tema tar avstamp i de stora globala demonstrationerna för klimatet. Mellan 20-27 september demonstrerade ca 6 miljoner människor runt om i världen för klimatet. Livsmedelsindustrin har en stor påverkan på klimatet och förändringar i olika led är nödvändiga. För att belysa detta och ta reda på mer om vad som redan görs ute bland restauranger är temat för oktober: KLIMAT. Under oktober kommer vi att sprida tre frågor relaterade till temat. Häng på och #vågafråga!

Följ oss på sociala medier!
https://www.instagram.com/sustrestaurants/
https://www.facebook.com/hallbararestauranger/
https://twitter.com/SustRestaurants