Kommunikation och kompetens

Skapa erbjudanden för hållbar konsumtion! EKOpimpa din restaurang eller låt allt från inredning till menyer andas hållbarhet.

Information

Varför Fairtrade? Vad är skillnaden med ekologiskt? Vill du kunna stå för dina val gäller det att du har klart för dig hur mycket du påverkar med ditt val.

Effekter av Fairtrade
Martin&Serveras rapport: Svenskarnas syn på ekologisk mat
Konsumentverkets exempel på Ekokvitton.
Konsumenters syn på hållbarhet och varumärken
KRAV White Guide
Naturvårdsverkets rapport om nudging

Märkningar

En märkning eller certifiering är ett sätt att kommunicera genom hela kedjan, från produktion till gaffel.

Konsumentföreningens märkesguide.

Livsmedelsverkets guide till märkningar.

Medveten konsumtion jämför märkningar.