Manifest Hållbara Restauranger

Deltagarna i Hållbara Restauranger står för en…

  • INSIKT om att hållbarhet och transparens är prioriterade frågor för restaurangbranschen
  • VILJA att utveckla sin kompetens och driva hållbarhetsfrågor systematiskt
  • BESLUTSAMHET att driva på och få igång dialogen kring hållbarhetsfrågor med sina gäster och leverantörer