Reko

En restaurang  jobbar med mer än bara mat. Som arbetsgivare har man även ett ansvar att skapa en bra arbetsmiljö med schysta arbetsförhållanden och ge möjlighet till kompetensutveckling. Mänskliga rättigheter måste stödjas av verksamheten, både i restaurangen och ute på åkrarna, i Sverige och utomlands. Därför är Schysta Villkor och Fairtrade viktiga komponenter för en hållbar restaurang! Restaurangen bör även ha en god tillgänglighet med rymliga entréer och toaletter bland annat. Djurens rättigheter bör inte heller glömmas bort.

Information

Läs mer om kollektivavtal och hur du som arbetsgivare för ett seriöst företag blir medlem i bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita

Sedan 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet en form av diskriminering enligt lagen. Läs vad som gäller på DO:s hemsida.

Informera dig om djuromsorgskraven i kriteriebiblioteket på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Verktyg

Mät och öka andel Fairtrade.

Berätta om tillgängligheten på din restaurang i:
TD-tillgänglighetsdatabasen
thefork

Checklista för anpassning av restaurang för funktionsnedsatta