Varför

Varför ska vi #vågafråga

Vi är många som äter ute på restaurang och genom våra val påverkar vi vår omgivning. Det är både vi som restauranger, gäster och leverantörer som måste agera. Intresset och medvetenheten hos konsumenter kring hållbarhet ökar och samma gäller för matens ursprung men det är få restauranger som kommunicerar sitt arbete med dessa frågor. Det kan kännas obekvämt att vara den jobbiga gästen som frågar om det finns växtbaserade alternativ eller om köttet är från Sverige. Men ju fler som börjar fråga och visar intresse desto mer måste restauranger tänka till och komma med svar.

Vår förhoppning är att påverka branschen till att synliggöra och märka ut sitt hållbarhetsarbete i menyer, på plats och i sina kommunikationskanaler. Det kanske även öppnar ögonen för flera restauranger och uppmuntrar dem att lägga mer vikt vid hållbarhet. Vi vill även uppmuntra konsumenter till att bli mer medvetna, intresserade och engagerade.

När ska vi #vågafråga

#vågafråga kan gälla både innan och under ett restaurangbesök. Idag är vi vana vid att kunna jämföra menyer och priser hemifrån när vi väljer restaurang. Men kanske spelar det också roll om restaurangen använder MSC-märkt fisk eller köper in råvaror från lokalområdet. De restauranger som är medlemmar i nätverket Hållbara Restauranger finns med i vår restaurangguide och där går det att filtrera och hitta restauranger som uppfyller olika hållbarhetsaspekter. Men för de restauranger som inte är med gäller det att #vågafråga.

Denna kampanj vill öppna upp för dialog. Det kostar inget att fråga!