Restaurangguide

Hållbara Restauranger står för öppenhet och transparens. Vi vill gärna berätta för alla hur det ser ut hos oss: på tallriken, hos personalen, med diskkemikalier och mycket annat. För oss betyder hållbarhet att man har ett helhetsperspektiv och vi tror på full transparens gentemot sina kunder. Hållbarhet är en resa mot ett mål man kanske aldrig når, men utgångspunkten är att alltid vara öppen med hur långt man har kommit på vägen. I guiden kan du titta på den enskilda verksamheten eller så kan du sortera efter en specifik fråga och se hur det ser ut på de olika restaurangerna. Är du intresserad av mängden matsvinn? Eller andelen ekologiskt? Kanske om de serverar svensk fläsk och fågel. Du bestämmer själv vad du vill veta!

Just nu pågår en uppdatering av verktyget vilket gör att det inte finns tillgängligt. Planerade lansering är mars 2019.

Worldfavor är ett frågebaserat verktyg som används för att göra information kring hållbarhet tillgängligt, delbart och jämförbart. Verktyget möjliggör för företag och organisationer att enkelt följa upp sitt hållbarhetsarbete och för privat personer att ta del av ett företags hållbarhetsstatus. För Hållbara restauranger har Worldfavor utformat ett antal frågor inom de fem områdena Ekonomi, Kommunikation & Kompetens, Mat, Miljö & Klimat och Reko. Frågorna är framtagna för att täcka de tre hållbarhetsdimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Genom att besvara frågorna en första gång kan förbättringsområden identifieras.