Kommunikation och kompetens

Läs & lär, utbilda & informera

Skapa erbjudanden för hållbar konsumtion med hjälp av guiden Köpfesten! Visit Sweden har en kunskapsbank kring Måltidsturism med mängder av tips och idéer. Organic Sweden har gett ut en guide för kommunikation av ekologiska livsmedel. Så sätt igång och EKO-pimpa din restaurang eller låt allt från inredning till menyer andas hållbarhet.

Information

Varför Fairtrade? Vad är skillnaden med ekologiskt? Vill du kunna stå för dina val gäller det att du har klart för dig hur mycket du påverkar med ditt val.

Frågor och svar om Fairtrade
Livsmedelsföretagens rapport 2017: Svenskar föredrar svenska och ekologiska livsmedel
Ekokvitton är ett sätt att kommunicera kring ekologisk mat, se hur Menigo gjort.
Konsumenters syn på hållbarhet och varumärken
KRAV har webbutbildningar, en grund och en för restauranger
Naturvårdsverkets rapport om nudging

Trendrapporter

Food & Friends Trendspotting 2021: Cheers to disaster

Ekologiska trendrapporten 2020: Det nya lokala

Visit Swedens trendrapport: Måltidstrender 2020

Food & Friends Trendspotting 2020: The woke up call

Utbildningar

En timme om att lyckas med sin kommunikation med Bianca Brandon-Cox, Visit Sweden

Märkningar

En märkning eller certifiering är ett sätt att kommunicera genom hela kedjan, från produktion till gaffel.

Konsumentföreningens märkesguide.

Medveten konsumtion jämför märkningar.

KRAV-certifiering för restauranger finns på tre olika nivåer.

One Planet Plate-märk en måltid eller hela restaurangen

Goda exempel

Teaterbaren i Stockholm berättar om sitt miljöarbete på flera platser i restaurangen och på hemsidan.

På Zócalo får man både en ärlig meny och en ärlig nota.

Mr. P. i Göteborg använde sig av nudging och minskade på gästernas köttbeställningar.

På några Fazer-restauranger lockar man gästen att göra bättre val med så kallad nudging.