Verktygslådan

Hållbara Restauranger är en grupp företag & organisationer som vill få fler restauranger att bli hållbara och ta ekonomiskt, ekologiskt & socialt ansvar. Verktygslådan ska vara en hjälp för dig som vill arbeta mer hållbart på din restaurang.

Läs mer om varje område: matekonomi, miljö & klimat, reko, kommunikation & kompetens.

Vi uppdaterar verktygslådan kontinuerligt med ny information, verktyg och goda exempel.