Om oss

Vi är många som äter ute på restaurang och genom våra val påverkar vi vår omgivning. Det är vi restauranger, gäster och leverantörer som måste agera. Därför startades nätverket Hållbara Restauranger.

Hållbara Restauranger, tillsammans med restauranger i framkant, vill påverka restaurangbranschen att jobba mer hållbart. För lite händer just i denna bransch. Om vi ska minska människans påverkan på naturen och jordens resurser så måste vi jobba aktivt i alla områden.

När vi säger ”Hållbarhet” tänker vi framförallt på fem områden: Mat, Miljö & klimat, Reko, Kommunikation, Ekonomi. Det hela naturligtvis med gästen i centrum. Att äta på restaurang ska lämna en god eftersmak både i munnen och i hjärtat!

Vilka är vi?

Konsultföretaget U&We startade initiativet Hållbara Restauranger och driver projektet. WWF, Mässrestauranger, Oddbird, Destination Sigtuna, Kungliga Djurgårdens Intressenter och U&We ingår i styrgruppen.

Hållbara Restauranger är inte en ny märkning eller ett pris man vinner, utan en process med slutmål som man kanske aldrig når. Vi är dock medvetna om att vi måste börja ta ansvar för den påverkan som vår bransch har. I denna process så inbegriper vi också våra gäster. Förstudien till projektet visade att det finns ett relativt stort gap mellan det restauranger gör och gäster vill ha. Vi vill bli bättre på att kommunicera om vårt jobb inom hållbarhet!

Vad gör vi?

Vi anordnar program digitalt och på plats i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå där vi har olika workshops inom mat, miljö och människan, ekonomi och märkningar och kommunikation. Tillsammans med coacher från Sustainergies genomförs nulägesanalys på varje restaurang och vi jobbar med vår verktygslåda för att utveckla hållbarhetsarbetet på plats. Och så kommunicerar vi såklart. Både på plats i restaurangerna och i olika media.

När vi blir inspirerade, lär oss något viktigt eller vill berätta om det vi gör så delar vi med oss det här på Facebook. Vi finns också på Twitter och Instagram. Men detta är inte en ensidig kommunikation! Vill du visa oss något bra, informera oss, eller sprida nyheter så gilla, tagga och dela med dig på våra sociala mediakanaler!

Är det något du undrar över? Skicka gärna ett mejl till någon av oss.

Hållbara Restaurangers manifest

Deltagarna i Hållbara Restauranger står för en…

INSIKT om att hållbarhet och transparens är prioriterade frågor för restaurangbranschen

VILJA att utveckla sin kompetens och driva hållbarhetsfrågor systematiskt

BESLUTSAMHET att driva på och få igång dialogen kring hållbarhetsfrågor med sina gäster och leverantörer

Vår styrgrupp

Vi har förmånen att ha en fantastisk styrgrupp som driver nätverket framåt med sin oerhörda branschkunskap. Tack alla för ert engagemang!

SAMARBETSPARTNERS