Reko

Social hållbarhet

En restaurang jobbar med mer än bara mat. Som arbetsgivare har du även ett ansvar att skapa en bra arbetsmiljö med schysta arbetsförhållanden och ge möjlighet till kompetensutveckling. Mänskliga rättigheter måste stödjas av verksamheten, både i restaurangen och ute på åkrarna, i Sverige och utomlands. Därför är Schysta Villkor och Fairtrade viktiga komponenter för en hållbar restaurang! Restaurangen bör även ha en god tillgänglighet med rymliga entréer och toaletter bland annat. Djurens rättigheter bör inte heller glömmas bort.

Information

Läs mer om kollektivavtal och hur du som arbetsgivare för ett seriöst företag blir medlem i bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita

Sedan 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet en form av diskriminering enligt lagen. Läs vad som gäller på DO:s hemsida.

Den interaktiva utbildning om arbetsmiljö ur ett socialt perspektiv Schyst vardag är nu webbaserad och finns på Prevents hemsida. Viktig att genomgå både för chefer, verksamhetsledare och personal! Alla kan komma åt den genom att skapa ett konto hos Prevent.

Här hittar du en knapp timmes dragning från en av våra nätverksträffar om Fairtrade, Fairtrade på jobbet och servera Fairtrade.

Informera dig om djuromsorgskraven och andra krav vid upphandling av livsmedel och måltidstjänster på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Tillsammans med Djurens rätt har vi genomfört en nätverksträff om schyst djurhållning med fokus på kyckling.

Verktyg

Servera mer Fairtrade.

Berätta om tillgängligheten på din restaurang i/på:
TD-tillgänglighetsdatabasen
The Fork

Checklista för anpassning av konferenser, möten & restaurang för funktionsnedsatta

Checklista för systematiskt arbetsmiljöarbete på restaurang och storkök

Anslut dig till European Chicken Commitment

Goda exempel

Gröna Lund erbjuder uppdaterad tillgänglighetsfolder.

Catering- och eventföretaget Westers har ett stort socialt engagemang.

Liseberg arbetar systematiskt med tillgänglighet för att välkomna alla.