Bli medlem

Vill du vara med och förändra restaurangbranschen?

Du är varmt välkommen! Som medlem kan du välja olika nivå på medlemskap, utifrån dina och restaurangens behov.

Liten

Kostnad: 6 000 kr.

Medlemskap i nätverket. Tillgång till verktygslåda, mall för nulägesanalys och handlingsplan samt nätverksträffar

Lagom

Kostnad: 9 000 kr.

Allt som Liten innehåller, plus:

Platserna är inte personbundna och du är välkommen att delta på workshops varje år, t.ex. om du har ny personal eller har missat något tillfälle.
 
10 % rabatt på samtliga nivåer om restaurangen är Visitamedlem, KRAV-certifierad eller One Planet Plate-märkt

 

cropped-Mail-logo.png

 

Som medlem i nätverket åtar ni er att:

  • Öppet redovisa hållbarhetsstatus utifrån projektets fem områden på hemsida och på restaurang.
  • Ha en aktuell och öppen aktivitetsplan för förbättringar utifrån projektets fem områden.
  • Säkerställa att personalen är kunnig och informerad kring relevanta hållbarhetsfrågor.
  • Genomföra minst en kommunikationsaktivitet gentemot gäst per år.

Vill du gå med i nätverket? Skicka in en intresseanmälan till amanda.mottonen@uandwe.se