Aktuellt

Ett smakprov på Hållbara Restauranger

Ett smakprov på vad medlemmar i Hållbara Restaurangers nätverk får ta del av. Under våren höll två av våra coacher en workshop med restaurangpersonalen på GöteborgsOperan. Deltagarna fick klimatberäkna olika recept med en efterföljande diskussion kring olika råvarors klimatpåverkan och hur de nya insikterna skulle kunna användas i den dagliga verksamheten.

“Vote with your fork”

Läser Helena Wistrands summering av Global Gastronomy Day, som arrangerades den 5 september på Fotografiska av White guide, och gläds över att det man pratat om går väl i linje med det vi gör inom Hållbara Restauranger. ”Kunskap och samarbeten är nyckeln”Inom Hållbara Restauranger har vi utvecklat ett program med fyra workshops där restauratörerna får…
Read more

Intervju GöteborgsOperans restaurang

En 5-minuters intervju med Kristina Hauge (food and beverage manager), Linda Rullander (restaurang- och miljökoordinator) och Johan Roos (kökschef) Varför valde ni att gå med i Hållbara Restauranger? Vi är sedan 2011 en Svanenmärkt restaurang och arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor sedan många år och det vi har saknat är samverkan mellan fler aktörer i branschen…
Read more

Nudging och hållbar konsumtion

2016-05-04   Under Klimatforum 2016 hölls ett seminarium om livsstil och konsumtion och om ”konsten att välja rätt”. En av våra coacher i Stockholm var på plats. Hanna Brolinson och Joanna Dickinson, båda klimathandläggare på Naturvårdsverket, berättade om svenskarnas konsumtion och dess klimatpåverkan. Till skillnad från klimatpåverkan från produktionen så har svenskarnas klimatpåverkan från konsumtion…
Read more

Ursprungsmärkning av kött – inte enda frågan kopplat till hållbarhet på restaurang

2016-02-29   I gårdagens Expressen skriver Per Bolund och Sven-Erik Bucht att de vill se en ursprungsmärkning för kött på restaurang. Bra förslag, men det behövs mer än så för att göra restaurangbranschen mer hållbar. Nu är det dags för restaurangbranschen att ta ansvar och arbeta aktivt med alla hållbarhetsfrågor – som gäst ska du veta…
Read more

Intervju med DaMatteo

En 5-minuters intervju med Matts Johansson, ägare till Da Matteo i Göteborg om Hållbara Restauranger Varför valde ni att gå med i Hållbara Restauranger? För att lära oss mer, gillar tänket med att det är en process. Som livet… Vilka utmaningar ser ni inom restaurangbranschen när det gäller att jobba med hållbarhet? Omfattningen, för vår…
Read more

Intervju med MoMuMat AB

En 5-minuters intervju med Malin Söderström, ägare MoMuMat AB, Restaurangen Moderna Museet om Hållbara Restauranger Varför valde ni att gå med i Hållbara Restauranger? Vi vill värna om vår planet och ett jordbrukslandskap som ska kunna mätta människor och djur idag och i framtiden. Med vår plats i Moderna Museets lokaler har vi möjlighet att…
Read more

Intervju med Elwing & Co

En 5-minuters intervju med Maria Elwing, en av ägarna till Elwing & Co i Stockholm om Hållbara Restauranger Varför valde ni att gå med i Hållbara Restauranger? Vi söker kunskap och inspiration för att komma vidare på vår hållbarhetsresa. Vi behöver också bli bättre på att kommunicera vad vi gör t.ex. att vi komposterar vårt matavfall…
Read more

Välkommen

Hållbara Restauranger är ett nätverk av restauranger som vill skapa en hållbar restaurangnäring. Vi är i dag ett 20-tal restauranger i Göteborg och Stockholm som samarbetar med stöd av WWF, Visita och leverantörerna Saltå Kvarn, Löfbergs, Diskteknik, Leröy och Gröna Gårdar. Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Klicka på länken – Hållbara Restauranger Nyhetsbrev

Intervju med Avenyfamiljen

En 5-minuters intervju med Tobias Hamberg, VD för Auktionsverket i Göteborg om Hållbara Restauranger Varför valde ni att gå med i Hållbara Restauranger? Vi som relativt stor aktör i branschen vill ligga i framkant vad gäller miljöfrågor och ser Hållbara Restauranger som ytterligare steg i detta. Vilka utmaningar ser ni inom restaurangbranschen när det gäller att…
Read more