3 svar om hållbarhet från Urban Deli

3 svar om hållbarhet från Urban Deli

Varför valde ni att gå med i Hållbara Restauranger?

Hållbarhetsfrågor är viktiga för oss och vi ser Hållbara Restauranger som ett bra forum för att engagera personalen. Både för att lära sig om hållbarhet, men också för att få inspiration av andra i branschen kring vilka verktyg och lösningar det finns.

 

Vilka utmaningar ser ni inom restaurangbranschen när det gäller att jobba med hållbarhet?

En utmaning är att få med hållbarhetsperspektivet i alla delar av verksamheten, i hur vi arbetar, gör inköp, och fattar beslut. Det är mycket annat som också måste prioriteras och hinnas med i det dagliga arbetet för restaurangen. Här gäller det att ta små steg i rätt riktning hela tiden!

En annan viktig del av hållbarhetsarbetet är att kommunicera hur vi jobbar med hållbarhet. Både personalen och gästerna måste få veta vad vi gör och vilka mervärden det ger dem och planeten. Hur gör man det på ett bra och enkelt sätt? Detta kan vara en utmaning i det dagliga arbetet på en stor arbetsplats med många olika avdelningar och mycket personal.

 

Hur skulle ni vilja se utvecklingen av restaurangnäringen?

Det finns idag restauranger som ligger i topp gällande hållbarhet och inspirerar, många som gör ett gediget arbete, många som börjar hänga på, men det skulle också behöva finnas en högre lägsta nivå generellt i branschen. Om vi som strävar efter att blir mer hållbara berättar vad vi gör och är så transparenta som möjligt, så kommer det förhoppningsvis sätta press på andra att börja ta tag i frågorna.

Det vore också intressant att se fler närmare samarbeten mellan de som producerar råvarorna och restaurangnäringen. För att förstå varför vi måste betala mer för bra mat, är det viktigt att synliggöra producenternas arbete som finns bakom. Det ger också en annan måltidsupplevelse om du vet mer om ursprunget och bakgrunden till maten du äter!

 

Urban Deli involverar personal från alla delar av verksamheten. Några av de som jobbar aktivt med hållbarhet syns på bilden (från vänster): Nelly Lundell (Sallads & Stuff), Hanna Hattara (hovmästare), Klara Andersson (Saluhall) och Maria Stenberg (hållbarhetsansvarig).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *