Intervju med World Animal Protection Sverige

Intervju med World Animal Protection Sverige

En 5-minuters intervju med Elisabeth Tjärnström, sakkunnig och programansvarig på World Animal Protection Sverige

img_2244

Varför valde ni att gå med i Hållbara Restauranger?

Vi tycker det är viktigt att restaurangbranschen börjar arbeta mer aktivt med och prata om hållbarhetsfrågor, och djuromsorg mer specifikt. Vi vet att mer än hälften av det kött som konsumeras i Sverige är importerat, och detta framför allt på restauranger och genom tillagad mat. Det är viktigt att öka kunskapen om hur djurhållningen skiljer sig åt i olika länder, och även om vilka skillnader som finns i produktionen här på hemmaplan, så att både restauranger och konsumenter lättare kan göra medvetna val och stödja de producenter som värnar om en bra djurvälfärd.

Vilka utmaningar ser ni inom restaurangbranschen när det gäller att jobba med hållbarhet?

Två exempel är väl att det ännu inte är särskilt utbrett och att det i vissa fall saknas kunskap, men jag ser det snarare som ett väldigt bra tillfälle och en bra möjlighet för olika aktörer att nu se till att öka medvetenheten och engagemanget kring hållbarhet inom branschen, och här är Hållbara Restauranger ett jättebra initiativ. Jag tror att det finns stora fördelar att hämta för de restauranger som nu går i bräschen och börjar arbeta med- och kommunicera aktivt kring hållbarhet.

Hur skulle ni vilja se utvecklingen av restaurangnäringen?

Jag vill se en ökad medvetenhet om och kommunikation kring hur animaliska råvaror har producerats och att man i större utsträckning väljer varor som kommer från bra djurhållning och väljer bort sådana som innebär dålig djurvälfärd och hög antibiotikaanvändning. Det kan till exempel handla om att välja bort ägg från höns i burar, att öka andelen ekologiska svenska mejeriprodukter och naturbeteskött, och att avstå från produkter som innebär stort lidande för djur att ta fram, som t.ex. anklever.

logga-liten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *