Oaxen Krog & Slip ny medlem i Stockholm

Oaxen Krog & Slip ny medlem i Stockholm

”ÖKAT HÅLLBARHETSFOKUS SKAPAR MEDVÄRDE HOS BÅDE MEDARBETARE OCH GÄSTER”

Det säger Michelle Palmstierna, General Manager på Restaurang Oaxen Krog & Slip som är ny medlem i nätverket. Läs mer om deras tankar kring hållbarhetsarbete i restaurangbranschen:

Varför valde ni att gå med i Nätverket Hållbara Restauranger?
Att gå med i Hållbara Restauranger var en självklarhet för oss. Med större kunskap kan vi lättare kommunicera ut vad vi gör, lära av varandra och ta oss an våra gemensamma utmaningar.
Under 2019 har vi valt att ställa vårt hållbarhetsarbete i fokus, även detta var ett lätt beslut att fatta givet de utmaningar som hela världen står inför.

Vilka utmaningar ser ni inom restaurangbranschen när det gäller att jobba med hållbarhet?
Det kräver nytänk, men när man väl har kommit igång finns det många inspirerande utmaningar och det är det som gör att vi utvecklas och vill vidare. Ökat hållbarhetsfokus skapar mervärde hos både medarbetare och gäster. Att leva, arbeta och konsumera hållbart är ett sätt att leva som blir mer och mer självklart. Genom aktiva och medvetna val av de råvaror vi väljer och den mat vi serverar kan vi göra stor skillnad, både genom en minskad miljöpåverkan och genom en attitydförändring.

Hur skulle ni vilja se utvecklingen av restaurangnäringen? 
Hållbart företagande handlar om såväl ekonomisk och miljömässig som social hållbarhet. Och samtidigt bidrar hållbarhetsarbete till ett bättre samhälle. ”Nudging” är ett sätt att utan tvång eller lockelser ”puffa” människor mot ett önskvärt val att äta och njuta mer hållbart. Det måste bli lättare för alla människor att göra goda, bra val och där har vi en viktig roll att spela.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *