För studenter

Bli hållbarhetscoach

Vi söker ständigt ny kunskap och nya perspektiv på hållbarhet till vårt nätverk, därför samarbetar vi med studenter! Många restauranger i nätverket har en hållbarhetscoach som hjälper dem utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi tror att studenter kan bidra med både kunskap och passion! Målet med coachningen är att hjälpa restaurangerna analysera sitt hållbarhetsarbete, identifiera och genomföra förbättringsåtgärder, kommunicera sitt hållbarhetsarbete, samt utveckla och engagera restaurangens personal.

Om du är student och har ett stort intresse för mat och hållbarhet och vill få erfarenhet av coachning och projektledning – sök extrajobb som hållbarhetscoach!

“Hållbara Restauranger har varit en väg att knyta ihop mina studier inom samhällsvetenskapligt miljövetarprogram med hållbarhetsarbete i praktiken – dessutom i restaurangbranschen, en bransch jag själv länge arbetat i. Det har gett en ovärderlig möjlighet att skapa ett kontaktnät med människor som dagligen arbetar med miljö och hållbarhetsfrågor likväl som krögare och restauratörer.”

Sara Rönnerman, hållbarhetscoach