Debatt: Rädda restaurangbranschen och gör den hållbar – samtidigt!

Debatt: Rädda restaurangbranschen och gör den hållbar – samtidigt!

Sigtunahöjden

Coronakrisen slår extremt hårt mot restaurangbranschen som i stort sett står utan intäkter. Stöd har presenterats till andra hårt drabbade branscher och vissa lättnader för småföretagare vad gäller skatteinbetalningar har tagits fram. Vi ser inte att detta räcker när kassaflödet försvinner, utan det krävs ett räddningspaket även för denna bransch!

Coronakrisen slår extremt hårt mot restaurangbranschen som i stort sett står utan intäkter. Restaurangbranschen består till stor del av mindre företag och är personalintensiv och därför riskerar denna utveckling att få mycket stora konsekvenser för många människor. Stöd har presenterats till andra hårt drabbade branscher såsom flyget och vissa lättnader för småföretagare vad gäller skatteinbetalningar har tagits fram. Vi ser inte att det kommer att räcka när kassaflödet försvinner utan det krävs ett räddningspaket för denna bransch också. 

Samtidigt har vi en annan kris som just nu hamnat utanför rampljuset. Klimatkrisen. Maten, vad vi äter och hur den framställs och produceras har stor påverkan på klimat, miljö och samhälle. Restaurangbranschen har ett stort ansvar, både för att fler och fler (utom nu då) äter ute, och för att den kan agera inspiratör och trendsättare. 

Vi föreslår att stöd ges till restaurangbranschen så att den kan överleva och så att fler slipper sägas upp, men att detta stöd kopplas till kompetensutveckling inom hållbarhetsområdet för de anställda. Vårt nätverk Hållbara Restauranger med ca 70 medlemmar har framgångsrikt jobbat med dessa frågor under mer än 5 år. Vi har samlat metoder, verktyg och kunskap som hjälper restaurangnäringen att bli mer hållbar genom att minska matsvinn, öka andelen vegetariskt, minska energianvändning och mycket mer. Vi är beredda att bidra med vår kunskap, genom webbaserade seminarier, vår verktygslåda och på andra sätt, så att hela branschen ställer om. Och överlever. 

Ellinor Eke, generalsekreterare Nätverket Hållbara Restauranger, 0702-713 513, ellinor.eke@uandwe.se

Jens Johansson, initiativtagare Nätverket Hållbara Restauranger, 070-433 1344 jens.johansson@uandwe.se

Nätverket Hållbara Restauranger har ca 70 medlemsrestauranger i Sverige. Som restaurang får man stöd i sitt hållbarhetsarbete genom utbildningar, coachning, erfarenhetsutbyte och många verktyg och tips som finns att få inom nätverket. Samarbetspartners är U&We, Visita, WWF, KRAV, Kungliga Djurgårdens Intressenter, Mässrestauranger och Diskteknik.