Grönt ljus för insjöfisk

Grönt ljus för insjöfisk

WWF lanserade årets Fiskguide i slutet av maj och det finns både glädjeämnen och tråkiga nyheter i det senaste om läget för den vildfångade fisken och odlade arter. Fiskguiden fokuserar på beståndens status t.ex. fisketryck, ekosystemspåverkan som kommer av olika fiskemetoder och fiskeförvaltning vad gäller de vildfångade fiskarna. För de odlade arterna studerar man ynglens ursprung, fodrets sammansättning och ursprung, djurvälfärd som t.ex. slaktmetod, sociala & etiska rättigheter för lokalbefolkningen och energikälla & energiförbrukning.

Detta innebär att insjöfiskar som har fått grönt ljus i Fiskguiden samtidigt kan ha begränsningar i Livsmedelsverkets kostråd. Så kika även på dem för hälsoaspekten på fisken du väljer. Enklast är annars att välja MSC, ASC eller KRAV-märkta produkter – de får alltid grönt ljus och därmed bästa val i Fiskguiden! En annan fördel med certifiering är att det ger spårbarhet.

Följande insjöfiskar har haft en positiv utveckling och är bästa val:

  • Gös – om fiskad med garn i Vänern, Mälaren & Hjälmaren
  • Lake – om fiskad med garn i Vättern
  • Abborre – om fiskad med garn i Mälaren & Vänern
  • Sik – om fiskad med garn i Vänern & Vättern
  • Röding – om fiskad med garn i Vättern eller på enskilt vatten i fjällsjöar runt Ammarnäs

Däremot är det försämringar för marina arter och nedan följer några exempel som gått från gult till rött ljus och som vi därmed bör avstå att äta!

  • Torsk – om fiskad med garn i Skagerrak & Kattegatt
  • Sill – om fiskad med flyttrål eller garn i Skagerrak, Kattegatt t.o.m. västra Östersjön, s.k. vårlekande sill
  • Gråsej – om fiskad med bottentrål i Norska havet och Barents hav

Allt finns uppdaterat i Fiskguiden som finns på WWFs hemsida och i appen.

En nyhet som presenterades var Braxen! Ovanlig att äta i Sverige, men fortfarande mycket populär i Finland, gärna rökt! Guldhaven Pelagiska erbjuder braxen och andra karpfiskar till försäljning via Martin & Servera. Idag finns både fiskbiffar och fiskfärs att köpa. På lite sikt kan det bli aktuellt med braxrygg förhoppningsvis som ett substitut till torskrygg.

Vid Göteborgs Universitet pågår ett forskningsprojekt kring havets okända skafferi. Ni hittar mer om projektet här.