Kommunikationspaket för WWFs guider

Kommunikationspaket för WWFs guider

WWF har för avsikt att ta fram ett kommunikationspaket kring konsumentguiderna Köttguiden och Fiskguiden, för butiker och restauranger för att få större spridning  av guiderna bland konsumenter. För att landa rätt vill de gärna bolla detta med några restauranger som känner till guiderna. ”Har du möjlighet att lämna synpunkter på nedan frågor så vore det guld värt! hälsar Sofia Nordlund, programsamordnare Hållbar Mat på WWF.”

Vilken typ av material skulle ni vara intresserade av?

  • Sammansatta planscher, informationskort etc. med text och bild som finns digitalt och kan skrivas ut. Eller digitalt material som det går att bygga eget material utifrån? (Exempelvis lösa bilder på guiderna, korta texter om vad guiderna visar mm.)
  • Vilken typ av bilder och texter är av intresse?

Skicka din svar direkt till Sofia Nordlund – sofia.nordlund (a) wwf.se!