Hållbara inköp av kyckling

Hållbara inköp av kyckling

Den 16 september träffades vi digitalt för en ny nätverksträff med Hållbara Restauranger och våra gästföreläsare Nora och Karolina som jobbar med företagsrelationer på Djurens Rätt. Temat för träffen var hållbara inköp av kyckling – med fokus på kycklingar för att de är flest men har det sämst.

Djurens Rätt grundades 1882 och är en ideell organisation med 50 000 medlemmar. Djurens Rätt jobbar med politisk påverkan, företagssamarbeten, opinionsbildning och informationskampanjer.

ECC – European Chicken Commitment

Nora och Karolina presenterade ECC vilket är ett bra verktyg för restauranger och andra aktörer inom livsmedelsbranschen som vill göra konkreta förflyttningar framåt när det kommer till djurvälfärd och hållbarhet. ECC är inte någon märkning eller något som kostar pengar, utan ECC innefattar ett antal välfärdskriterier som företag inkluderar i sina kycklinginköp.

 • Över 150 företag i Europa har antagit ECC i sina inköpskriterier
 • Kriterierna är baserade på senaste forskning och är framtagna av en kommité där 30 st djurrätts- och djurskyddsorganisationer ingår, bl a Djurens Rätt.
 • ECC kan kopplas till Globala Målen, framförallt mål 12 om hållbar produktion
 • Omställningen till välfärdskriterierna ska vara färdig senast 2026
 • Djurvälfärd är en hållbarhetsfråga och därför hamnar ECC inom ett företags hållbarhetsarbete

Kycklingindustrin Sverige

Kycklingar är Sveriges vanligaste djur och 99 miljoner kycklingar slaktas varje år. Detta innebär att 92% av alla djur som slaktas i Sverige är kyckling. Trots att Sverige anses ha bra djurskydd så ser produktionen av kyckling i Sverige inte särskilt annorlunda ut jämfört med andra länder och gällande vissa delar är det sämre här.

 • I Sverige har gårdar i genomsnitt 100 000 kycklingar, med i snitt 25 st kycklingar per kvadratmeter vilket är mindre än ett A4 per kyckling.
 • 1% har tillgång till utevistelse
 • De kycklingraser som används är så kallade turbokycklingar som ökar sin kroppsvikt från 40g till 2000g på 35 dagar (5000%) vilket leder till att 80-90% har försämrad rörelseförmåga
 • Många kycklingar drabbas av plötslig död vilket även ökar svinnet
 • I ungefär hälften av svensk kycklingproduktion används elbad som bedövning vilket är en ineffektiv metod med flera risker som utsätter kycklingar för hög stress

Vad innebär ECC?

I kontrast till konventionell kycklingproduktion har ECC följande kriterier:

 • Maximal beläggningsgrad på 30kg /kvm eller mindre
 • Istället för turbokyckling så ska hälsosammare raser som växer långsammare användas vilket leder till bl.a. bättre benhälsa, lägre dödlighet före slakt, samt bättre köttkvalitet
 • Det ska finnas stallinredning exempelvis sovplats högre upp
 • Ljusare anläggningar med fönster för att kycklingarna ska kunna leva så naturligt som möjligt
 • Minst 20 % ska ha tillgång till utevistelse
 • Gasbedövning ska användas istället för elbad som är effektivare och innebär färre risker samt är skonsammare för kycklingarna

Mer detaljerade kriterier går att läsa här.

Varför ECC?

Nora och Karolina lyfte fram flera konkreta anledningar för företag att jobba med ECC. Gällande konsumenter så är djurvälfärd viktigt när konsumenten handlar livsmedel och i utsträckning vilken kyckling som serveras på restauranger. Enligt en Novus undersökning anser 8 av 10 att kycklingavel för snabb tillväxt bör förbjudas och 8 av 10 anser att kycklingar ska ha rätt till utevistelse. Det är en viktig hållbarhetsfråga för konsumenter och gäster!

Vidare så är konventionell kycklingindustri i dagsläget långt ifrån hållbar och ECC är ett tydligt sätt och verktyg att arbeta med hållbarhet och går att koppla till de globala målen. Det handlar också om att vi äter för mycket kyckling och att fortsätta öka andelen växtbaserade alternativ på menyer.

Hur kan Djurens Rätt stötta er verksamhet?

Vill ni veta mer om ECC och hur er verksamhet kan arbeta med verktyget? Djurens Rätt erbjuder:

 • Gratis konsultationsmöten
 • Stöd till under processen att börja arbeta enligt ECC
 • Kommunikationskit kring ECC och hållbarhet (pdf)
 • Policy- och kommunikationsförslag kring ECC
 • Mer information och källor

Ni kan kontakta nora.ullman@djurensratt.se för frågor och mer information!

Tack till Nora och Karolina från Djurens Rätt samt deltagande för en spännande och lärorik nätverksträff!