Framtidens Sjömat – äta maneter?

Framtidens Sjömat – äta maneter?

Digital nätverksträff

I tisdags var det dags för höstens första digitala nätverksträff. Med oss hade vi deltagare utspridda över landet där bland annat Stockholm, Västkusten och Storuman fanns representerade. Nätverksträffen arrangerades tillsammans med Maria Bodin från Scary Seafood på temat Framtidens Sjömat.

Scary Seafood är ett projekt med syfte att väcka nyfikenhet runt ny mat från havet och locka till nya smakupplevelser. I ett större sammanhang vill projektet även bidra till att bryta konsumtionsmönster där vi äter mindre rött kött, och istället äter mer blå proteiner i form av fisk, skaldjur och alger.

Viktiga punkter inom projektet:

  • Främja lokalt entreprenörskap
  • Småskalighet och lokalt i fokus
  • Ekologisk hållbarhet

Vad kommer vi äta i framtiden?

I dagsläget äter vi bara 17 % av fisken. Dessutom äter vi ytterst få av de arter som finns i sjöar och hav. Hur kan vi i framtiden se till att vi äter fler delar av fisken, äter andra arter och även bifångst som annars går till foder eller svinn?

Några av de arter som Scary Seafood projektet fokuserar på är tångräka, sandräka, signalsjögurka, sjöpung och alger. Dessa arter konsumeras redan i andra länder. Exempelvis är tångräka och sandräka vanligt i Danmark som ”pillede rejer”. Maria lyfte även fram att alger används i stabiliseringsmedel så de flesta av oss äter redan alger, särskilt på sommaren då det är vanligt i glass.

Alger har en stark umamismak och kan t.ex. användas i soppa för en djupare smak. Läs mer om algodling i Sverige här.

Sjöpung har också en stark umamismak. Marine Taste har tagit fram umamifond samt en creme för matlagning. Kan beställas via deras hemsida.

Maneter består till stor del av vatten men det går att extrahera vätskan och sedan göra chips.

En viktig fråga inom projektet är hur normer och föreställningar om mat påverkar vad vi är villiga att smaka och konsumera. Det gäller att presentationen och upplägget är rätt för att fler ska våga utöka sin palett av sjömat!

Under hösten och våren kommer Scary Seafood arrangera ett antal olika workshops:

  • Outdoor cooking
  • Kan man äta maneter?
  • De outnyttjade tagghudingarna och kräftdjuren
  • Mera musslor, ostron och snäckor på tallriken
  • Algworkshop
  • Alternativa styckningsdetaljer hos fisk

Är du eller din restaurang intresserad av att veta mer eller delta går det bra att kontakta Maria på: maria.bodin@gu.se

Marin kolonilott – framtidens skafferi?

Maria är även pådrivande i ett projekt att skapa marina kolonilotter i ett Interregprojekt mellan Sverige och Norge. De undersöker vattenbruk och testar olika metoder för att odla bl.a. alger och blåmusslor.

Sverige har en av de längsta kuststräckorna i EU men står för endast 1 % av den maritima försäljningen i samma region.

Tack till Scary Seafood och alla deltagare för spännande innehåll och intressanta diskussioner! Vill ni se nätverksträffen i efterhand i inspelat format går det bra att kontakt oss på Hållbara Restauranger.